Όροι χρήσης

Η σελίδα όρων περιγράφει τις αρχές σωστής χρήσης και λειτουργίας, για την τεχνική ασφάλεια και νομική προστασία του δικτύου και των χρηστών της. Ως δίκτυο ονομάζουμε την Hostsun Web Services και ως χρήστης, ονομάζεται ο πελάτης, η συνεργάτης, στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες από το δίκτυο. Οι παρόντες όροι θεωρούνται αποδεκτοί από το χρήστη, με την έναρξη λειτουργίας, μεταφοράς από άλλο δίκτυο ή με την αναβάθμιση μιας υπηρεσίας από το δίκτυο και έχουν ισχύ ιδιωτικού συμφωνητικού για κάθε νόμιμη διαδικασία. Χρήστες που δε συμφωνούν με τους παρόντες όρους, οφείλουν να μη χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του δικτύου. Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες σε χρήστες ανά τον κόσμο και για την υποστήριξη των χρηστών του σε χώρες με πολλούς χρήστες, αναθέτει αντιπροσωπεύσεις ή υπογράφει συμφωνίες με εγκεκριμένους συνεργάτες, τους οποίους θέτει υπεύθυνους ανά χώρα. Οι συνεργάτες υποστήριξης δεν εκπροσωπούν νομικά το δίκτυο, αλλά έχουν πρόσβαση στα στοιχεία που απαιτούνται για αποτελεσματική εξυπηρέτηση των χρηστών κάτω από την αρμοδιότητά τους. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτύου, υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού Δικαίου για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψιν τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος, αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου, πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση, το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των παρόντων όρων μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Για την ενεργοποίηση οποιασδήποτε υπηρεσίας, ο χρήστης δηλώνει στο δίκτυο τα σωστά και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας του. Το δίκτυο μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του με αλληλογραφία, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μέσω τηλεφώνου, για οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τις υπηρεσίες του. Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη παραμένουν απόρρητα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και μπορούν να γίνουν γνωστά στις αρμόδιες αρχές ή σε τρίτα πρόσωπα, μόνο σε περίπτωση προσβολής νόμιμων δικαιωμάτων τρίτων προσώπων ή σε περίπτωση που ο χρήστης έχει διαπράξει παράνομες ενέργειες. Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων για ενημέρωση ή παροχή πρόσθετων πληροφοριών για νέες υπηρεσίες, αναβαθμίσεις ή προσφορές. Κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα και τη δυνατότητα απενεργοποίησης παραλαβής σχετικών ενημερώσεων. Τα δηλωμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται ως στοιχεία ιδιοκτήτη για νέα domain names που παραγγέλνει ο χρήστης. Τα προσωπικά στοιχεία, σε καμία περίπτωση δε γνωστοποιούνται σε τρίτους για διαφημιστικούς λόγους. Τα δηλωμένα, μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών στοιχεία, θεωρούνται τα στοιχεία του ιδιοκτήτη μια υπηρεσίας που παρέχεται από το δίκτυο. Το παρόν δεν ισχύει για domain names, όπου ιδιοκτήτης θεωρείται ο δηλωμένος στα στοιχεία handle ενός domain χρήστης. Το δίκτυο μπορεί να παράσχει υποστήριξη μόνο στον ιδιοκτήτη μια υπηρεσίας και όχι σε τρίτα πρόσωπα που δεν είναι δηλωμένα στην καρτέλα του στο Τμήμα πελατών, ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές μιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ένας χρήστης αλλάξει τα στοιχεία ιδιοκτησίας/χρήστη, μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών, το δίκτυο θεωρεί τα νέα στοιχεία ως στοιχεία ιδιοκτήτη και δε λαμβάνει υπόψιν του τα αρχικά, αλλά αντικατεστημένα στοιχεία.

Εχω λάβει γνώση των διατάξεων του Νεού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων GDPR και επιτρέπω στο δίκτυο την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγουμε στην Hostsun είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα: Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων.
Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε αγορά υπηρεσίας είναι το ονοματεπώνυμο σας, το email σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας) και ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα (Άν χρειάζεστε τιμολόγιο).


IP Διευθύνσεις
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο hostsun.com αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων και την ασφάλεια των συναλλαγών.

Cookies
Για να μπορούν να προσφέρουν προσωποποιημένη εξυπηρέτηση, οι περισσότερες μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αλφαριθμητικά αρχεία αναγνώρισης, τα λεγόμενα cookies. Τα cookies χωρίζονται σε μόνιμα και session: τα μόνιμα cookies παραμένουν στο σκληρό σας δίσκο και αφού τελειώσετε την επίσκεψή σας, μνημονεύοντας μια μεγάλη γκάμα στοιχείων τα οποία χρησιμοποιούνται για την επόμενη επίσκεψη. Τα session cookies χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν ότι μπαίνετε στο site, ώστε να μη χρειάζεται να σας ζητείτε password σε όλες τις σελίδες που περιλαμβάνουν συναλλαγή στοιχείων. Αυτά σβήνονται αμέσως αφού φύγετε από το site.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων:
Η Hostsun διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η Hostsun διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας, προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.


Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της Hostsun και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα ή και υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, τηλ, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.).

Tα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου μαςt, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ηλεκτρονικό κατάστημα μας λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργός πελάτης σε κάποια υπηρεσία της Hostsun τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της .

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτήν, την ΕΕΤΤ και το ΙΤΕ, ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις (πχ  eurid.eu, enom.com, resellerclub.com, icann) και υπηρεσίες (πχ domain whois), με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Ειδικά, για κατοχυρώσεις ονομάτων χώρου .com, .eu, .net, .info, .org κλπ, τα στοιχεία ιδιοκτήτη ονόματος χώρου κοινοποιούνται στην υπηρεσία whois.
 
Στοιχεία του αρχείου προσωπικών δεδομένων κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Γενικοί Όροι και μη Επιτρεπτό Περιεχόμενο

Το δίκτυο δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή δημοσιεύουν οι χρήστες στις προσωπικές τους σελίδες και πακέτα φιλοξενίας. Άλλοι χρήστες επισκέπτονται τις προσωπικές αυτές σελίδες με προσωπική τους ευθύνη. Εάν το δίκτυο λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιας σελίδας ή πακέτου φιλοξενίας που φιλοξενεί, θίγει τρίτα πρόσωπα ή παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διακοπή ή διαγραφή των σχετικών σελίδων του χρήστη που προέβη στη σχετική ανάρτηση ή δημοσίευση. Το παρόν ισχύει για κείμενα, φωτογραφίες, εικόνες, ηχητικά αρχεία, αρχεία video και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που μπορεί ένας χρήστης να αναρτά ή δημοσιεύει στις προσωπικές του σελίδες. Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής αρχείων που αναδιανέμονται χωρίς σχετική άδεια, καθώς και τη δυνατότητα διανομής παράνομου ή επικίνδυνου λογισμικού που πιθανώς διανέμεται από το χρήστη. Με τη έναρξη χρήσης με παράλληλη αποδοχή των όρων αυτής της σελίδας, ο χρήστης συμφωνεί ότι η σελίδα οι οι σελίδες του, οι οι δευτερεύοντες λογαριασμοί φιλοξενίας του δεν περιέχουν: 1. Παράνομο πορνογραφικό υλικό (εξαιρούνται αδειοδοτημένα από τις αρμόδιες αρχές σχετικά καταστήματα), εμπαθή προπαγάνδα, υβρεολόγιο, δόλιο υλικό ή ενέργειες. 2. Υλικό που προσβάλλει τα δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων (σε λογισμικό, εικόνες, κείμενα, μουσική και λοιπές δραστηριότητες). 3. Υλικό που απειλεί, υποτιμά, παρενοχλεί, προσβάλλει την ιδιωτικότητα ή τα ανθρώπινα δικαιώματα, είναι χυδαίο, απρεπές ή παράνομο, ή συνιστά ποινικό αδίκημα. 4. Υλικό που προτρέπει, ενθαρρύνει ή παρέχει οδηγίες για την τέλεση αξιόποινων πράξεων. 5. Λογισμικό ή γενικότερα υλικό που περιέχει ιούς, δημιουργεί προβλήματα, μπορεί να επιδράσει βλαπτικά ή καταστροφικά.

Domain Names

Για τις καταχωρήσεις ονομάτων χώρου, το σύστημα χρησιμοποιεί τα δηλωμένα από το χρήστη στοιχεία ως στοιχεία ιδιοκτήτη. Κάθε χρήστης, μετά από την καταχώρηση ενός domain name, μπορεί να ελέγξει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία ιδιοκτησίας ενός domain name μέσα από σχετικό μήνυμα του εκάστοτε μητρώου καταχώρησης ή μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών του δικτύου και να κάνει ένσταση σε περίπτωση επιθυμίας καταχώρησης σε άλλα στοιχεία. Για domain names με κατάληξη gr, το δίκτυο μπορεί να διαγράψει και να καταχωρήσει ξανά με νέα στοιχεία ένα domain name, χωρίς χρέωση, εντός 3 ημερών από τη ημέρα καταχώρησης. Αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησία για ονόματα χώρου με κατάληξη gr, θεωρείται μεταβίβαση ιδιοκτησίας και είναι χρεώσιμη κίνηση, σύμφωνα με τον τρέχοντα τιμοκατάλογο του δικτύου, την ημερομηνία αιτήματος μεταβίβασης ιδιοκτησίας. Διεθνείς καταλήξεις, όπως τα com, net και org, παρέχουν την αλλαγή στοιχείων ιδιοκτησίας δωρεάν και ο χρήστης μπορεί να πραγματοποιήσει μια αλλαγή στοιχείων μέσα από τον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών του δικτύου ή με σχετικό αίτημα προς το δίκτυο. Για συγκεκριμένες καταλήξεις, όπως τα domains με κατάληξη eu, η αλλαγή στοιχείων θεωρείται μεταβίβαση ιδιοκτησίας σε κάθε περίπτωση και είναι χρεώσιμη κίνηση. Για πιθανές αιτήσεις μεταφοράς ενός ονόματος χώρου σε άλλα δίκτυα ή καταχωρητές, το δίκτυο είναι υποχρεωμένο να επιτρέψει και να υποστηρίξει τεχνικά μια μεταφορά, εντός 7 εργάσιμων ημερών, εφόσον δεν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί προς το χρήστη που διατηρεί στην καρτέλα του (στον Πίνακα Διαχείρισης Υπηρεσιών), το domain προς μεταφορά. Το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης μεταφοράς ή άρνησης παροχής τεχνικής υποστήριξης μεταφοράς, σε χρήστες που έχουν οικονομικό υπόλοιπο ή διατηρούν εκκρεμείς, ανεξόφλητους λογαριασμούς στην καρτέλα τους (στο Τμήμα πελατών). Για οποιαδήποτε διεκδίκηση ιδιοκτησίας μεταξύ χρηστών του δικτύου ή τρίτων χρηστών εκτός δικτύου, υπεύθυνα είναι τα αρμόδια μητρώα. Ο Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .gr περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, στα Παραρτήματά του τα εξής υποδείγματα τα οποία έχω διαβάσει και δηλώνω υπεύθυνα - αποδέχομαι:


Υπόδειγμα Δήλωσης Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου .gr

Υπόδειγμα Δήλωσης Μεταβολής Στοιχείων

Υπόδειγμα Δήλωσης Μεταβίβασης Ονόματος Χώρου

Υπόδειγμα Δήλωσης Μεταβολής Επωνυμίας/Ονοματεπώνυμου Φορέα

Υπόδειγμα Δήλωσης Αλλαγής Καταχωρητή

Υπόδειγμα Δήλωσης Καταχώρησης Ονομάτων Χώρου .gr

Υπόδειγμα Δήλωσης Στοιχείων Νέου Φορέα

Υπόδειγμα Δήλωσης Ενεργοποίησης Ονομάτων Χώρου .gr

Ειδικά για τις κατοχυρώσεις ονομάτων χώρου, δηλώνω υπεύθυνα σύμφωνα με τον νόμο 1599/86 ότι :
    Τα στοιχεία πoυ δηλώνω με την παρούσα δήλωση είναι αληθή και ακριβή
    Δεν παραβιάζω εν γνώσει μου δικαιώματα τρίτων
    Δεσμεύω το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο (Μόνο σε περίπτωση νομικών προσώπων)
    αν το Μεταβλητό Πεδίο Ονόματος Χώρου δευτέρου επιπέδου ταυτίζεται με γεωγραφικό όρο που περιλαμβάνεται στην λίστα γεωγραφικών όρων που είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ στην ελληνική και λατινική μορφή (σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΒ του παρόντος), είμαι ο αρμόδιος Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
    σε περίπτωση Δήλωσης Καταχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gov.gr είμαι κυβερνητικός οργανισμός.
    σε περίπτωση Ονομάτων Χώρου τρίτου επιπέδου των οποίων μόνο το τρίτο επίπεδο είναι μεταβλητό, φέρω την ιδιότητα που αντιστοιχεί σε φορείς στους οποίους δύναται να εκχωρηθεί το συγκεκριμένο Κοινόχρηστο Όνομα Χώρου που συνθέτει το Μη Μεταβλητό πεδίο.

Γενικοί Όροι Shared και Dedicated Hosting

Ως shared hosting – πακέτα φιλοξενίας ιστοσελίδων ονομάζουμε την υπηρεσία που παρέχεται μέσα από πακέτα φιλοξενίας που είναι εγκατεστημένα σε ένα κοινό διακομιστή, του οποίου οι πόροι μοιράζονται, για να καλύψουν τις ανάγκες λειτουργίας τους. Για τους διακομιστές που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας, το δίκτυο φροντίζει την υψηλή ασφάλεια σε πολλούς τομείς με επιμέλεια hardware και software. Παρά τα μέτρα ασφαλείας του δικτύου, ο χρήστης μπορεί να εγκαταστήσει ανασφαλές λογισμικό στο shared ή dedicating hosting του. Το δίκτυο δεν ευθύνεται για ανάλογα θέματα ασφαλείας. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να αναβαθμίζει το εγκατεστημένο λογισμικό με ενημερώσεις ασφαλείας και να μεριμνεί για τη χρήση σύνθετων κωδικών πρόσβασης και ασφαλών permissions στα αρχεία του.

Shared Hosting και Κατάχρηση Πόρων

Σε κάθε διακομιστή, εγκαθίσταται ένας συγκεκριμένος αριθμός πακέτων φιλοξενίας, για τη διατήρηση ικανοποιητικού ποσοστού πόρων συστήματος ανά χρήστη. Χρήστες που χρησιμοποιούν μεγάλη ποσότητα πόρων, δυσανάλογη στο ποσοστό αναλογίας πόρων ανά χρήστη, μπορεί να προκαλέσουν κατάχρηση πόρων. Η κατάχρηση πόρων τίθεται ως όρος μετά από συνεχόμενη και καθημερινή χρήση δυσανάλογου, του μοιρασμένου ποσοστού πόρων ανά χρήστη. Σε αυτή την περίπτωση, το δίκτυο είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει το χρήστη μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά το λογαριασμό του, αν η κατάχρηση είναι τόση, ώστε να προκαλεί προβλήματα στην παροχή υπηρεσίας σε άλλους χρήστες του ίδιου διακομιστή. Ο χρήστης που πραγματοποιεί κατάχρηση πόρων μπορεί να κληθεί να διορθώσει το πρόβλημα κατανάλωσης, που μπορεί να οφείλεται σε κενό ασφάλειας της ιστοσελίδα του από χρήστη ανασφαλούς λογισμικού, σε μεγάλη επισκεψιμότητα, σε αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς μεγάλη λίστα εγγεγραμμένων χρηστών, ή σε χρήση λογισμικού με μεγάλη ανάγκη πόρων συστήματος. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το δίκτυο στατιστικά πόρων συστήματος, σχετικά με το πακέτο φιλοξενίας του, που θα τον βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος. Αν ο χρήστης δηλώσει ότι έχει βρει και θα επιλύσει το πρόβλημα, το δίκτυο μπορεί να επανενεργοποιεί το λογαριασμό του σε κλειστό με το χρήστη περιβάλλον, μέχρι τεκμηρίωσης της επίλυσης του προβλήματος από το χρήστη. Μετά από την επανενεργοποίηση του πακέτου φιλοξενίας του, αν η κατάχρηση πόρων συστήματος συνεχιστεί, το δίκτυο μπορεί να επαναδιακόψει το λογαριασμό του, μέχρι την αναβάθμισή του σε μεγαλύτερη αντίστοιχα με τις ανάγκες πόρων, υπηρεσία, ή σε συνεννόηση με το χρήστη, να αλλάξει το κεντρικό domain για εναλλακτική χρήση του πακέτου.

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων και Πιστώσεις

Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα επιστροφής της καταβολής ενεργοποίησης ενός shared πακέτου φιλοξενίας, από την 1η έως και την 30η ημέρα μετά από την εξόφληση του τιμολογίου. Ισχύει για πακέτα shared φιλοξενίας, με εξοφλημένο τιμολόγιο. Για την επιστροφή χρημάτων, είναι απαραίτητη η γνωστοποίηση του λόγου αίτησης επιστροφής χρημάτων και η συμφωνία του αρμόδιου εκπροσώπου του δικτύου, που θα λάβει το αίτημα επιστροφής χρημάτων και ακύρωσης του πακέτου φιλοξενίας. Η επιστροφή μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, σε τραπεζικό λογαριασμό ή σε λογαριασμό PayPal. Η εγγύηση επιστροφής χρημάτων δεν αφορά σε κατοχυρώσεις domain names, abuse, παροχή digital certificates και γενικά υπηρεσίες που είναι μη ανακλητές.

Backup Υπηρεσιών Φιλοξενίας

Όλα τα πακέτα φιλοξενίας shared hosting, παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πλήρους backup του πακέτου φιλοξενίας τους και των περιεχομένων του. Το δίκτυο διατηρεί backups ασφαλείας για τη διασφάλισή της προστασίας δεδομένων, σε περίπτωση καταστροφής hardware, σε ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση και είναι διαθέσιμα από το χρήστη/διαχειριστή, προς ανάκτηση οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς επιπλέον χρέωση ή επιβάρυνση. Σε κάθε περίπτωση ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί τοπικά backup των δεδομένων του προς κάλυψη οποιασδήποτε αστοχίας ή φυσικής καταστροφής του δικτύου.

Παράνομη Χρήση

Σε περίπτωση που ο χρήστης, με τη θέλησή του η μη, διαπράττει παράνομη χρήση, όπως spamming, brute forcing, hacking, dos attacking και άλλες παράνομες μεθόδους εισβολής προς άλλες IP, το δίκτυο έχει το δικαίωμα να διακόψει ή να διαγράψει τον υπεύθυνο λογαριασμό. Ως spamming, θεωρούμε τη μαζική αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς άγνωστους και μη εγγεγραμμένους με την επιθυμία τους, διαδικτυακούς χρήστες, που διαθέτουν λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Σε περίπτωση παράνομης χρήσης, το δίκτυο διατηρεί το δικαίωμα γνωστοποίησης των στοιχείων του χρήστη και γνωστοποίηση των ενεργειών παράνομης χρήσης, σε αρμόδιες αρχές.

Προστασία Δεδομένων

Το δίκτυο παρέχει υπηρεσίες με χρήση hardware υψηλής ποιότητας και με δικλείδες ασφαλείας για την προστασία δεδομένων όπως το backup σε δευτερεύοντες διακομιστείς, αλλά και σε απομακρυσμένη τοποθεσία, η υψηλή ασφάλεια πρόσβασης στο κτίριο παροχής, οι ανιχνευτές πυρκαγιάς και το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης. Η αντιγραφή με mirroring σε δεύτερο ή τρίτο δίσκο είναι ένας επίσης τρόπος εξασφάλισης των δεδομένων. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του data center ή ενός διακομιστή που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών στους χρήστες, για ανεξέλεγκτους λόγους ή φυσική καταστροφή, το δίκτυο δε φέρει ευθύνη για την πιθανή καταστροφή δεδομένων ή για την πιθανή αργοπορία ανάκτησής τους από νέο hardware. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχουν βοηθήματα backup για τη δυνατότητα πρόσθετης εξασφάλισης των δεδομένων σας στο τοπικό σας δίκτυο.

Managed και Unmanaged Υποστήριξη

Για τα Virtual Private Servers παρέχονται από το δίκτυα δυο διαφορετικοί τύποι υποστήριξης, ο managed και ο unmanaged. Η υπηρεσία unmanaged υποστήριξης περιλαμβάνει υποστήριξη hardware, όπως σε όλες τις υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχει το δίκτυο. Περιλαμβάνεται υποστήριξη με εγγύηση αντικατάστασης hardware σε περίπτωση βλάβης, εντός λίγων ορών και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη, έτσι ώστε οι IP του χρήστη να είναι προσβάσιμες διαδικτυακά μέσω SSH. Σε VPS με unmanaged υποστήριξη, το δίκτυο δεν είναι υπεύθυνο για επίλυση θεμάτων που αφορούν το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα ή λογισμικό. Σε περίπτωση σχετικού αιτήματος από το χρήστη, η υπηρεσία χρεώνεται μετά από σχετική ενημέρωση του πελάτη. Η υπηρεσία managed υποστήριξης, περιλαμβάνει τεχνική υποστήριξη βασικών προβλημάτων λειτουργικού συστήματος ή του εγκατεστημένου λογισμικού/πίνακα ελέγχου που παρέχει το δίκτυο. Η υπηρεσία δεν καλύπτει θέματα που αφορούν πρόσθετα εγκατεστημένο λογισμικό, για τα οποίο ο χρήστης θα πρέπει να απευθύνεται στον εκάστοτε εκδότη του λογισμικού. Η υπηρεσία περιλαμβάνει επίλυση η πληροφόρηση του τρόπου επίλυσης θεμάτων και όχι μαζικές ενέργειες και εργασίες για δευτερεύοντες χρήστες ή εγκατεστημένους από το χρήστη δευτερεύοντες λογαριασμούς.

Ανανεώσεις Υπηρεσιών

Για την ανανέωση υπηρεσιών δεν απαιτείται από το χρήστη πρόσθετο αίτημα. Για την ανανέωση κάθε υπηρεσίας εκδίδεται αυτόματα λογαριασμός - τιμολόγιο, ο οποίος σε περίπτωση μη εξόφλησης, μπορεί να θέσει αυτόματα μια υπηρεσία σε suspension (προσωρινή διακοπή), 3 ημέρες μετά από την ημερομηνία λήξης μια υπηρεσίας. Το δίκτυο δεν φέρει καμία ευθύνη για απώλεια domain name σε περίπτωση που για την ανανέωση του δεν έχουν καταβληθεί τα σχετικά τέλη ανανέωσης, πρίν την ημ/α λήξης του. Για Virtual Private Servers και για Dedicated Servers, σε περίπτωση μη επιθυμίας ανανέωσης, ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει το δίκτυο 15 ημέρες πριν. Εναλλακτικά, το κόστος για τον επόμενο κύκλο ανανέωσης, ή για τον πρώτο μήνα του επόμενου κύκλου ανανέωσης, σε συμφωνία με τον αρμόδιο εκπρόσωπο του δικτύου, θεωρείται χρεώσιμος λόγω αδειών λογισμικών που χρησιμοποιούνται. Το δίκτυο έχει το δικαίωμα διαγραφής μιας υπηρεσίας, χωρίς ευθύνη δυνατότητας ανάκτησης δεδομένων, 30 ημέρες μετά από την ημερομηνία λήξης μιας υπηρεσίας.

Υποχρεώσεις Δικτύου

Το δίκτυο, για ενεργές και εξοφλημένες υπηρεσίες, είναι υποχρεωμένο να παρέχει διαδικτυακά πρόσβαση διαχείρισης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Είναι υποχρεωμένο να παρέχει τη δυνατότητα διαδικτυακής λήψης μηνυμάτων και αιτημάτων υποστήριξης, ο χρόνος απόκρισης των οποίων εξαρτάται από τον εκπρόσωπο υποστήριξης της εκάστοτε χώρας και στον αριθμό εκκρεμών αιτημάτων προς απάντηση. Το δίκτυο δεν είναι υποχρεωμένο να επιλύει αιτήματα υποστήριξης μέσω τηλεφώνου για λόγους ασφαλείας, ούτε να διατηρεί τηλεφωνική υποστήριξη 24/7. Το τεχνικό τμήμα διατηρεί σειρά προτεραιότητας για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση όλων των αιτημάτων. Η τηλεφωνική υποστήριξη προκαλεί προβλήματα στη σωστή διαχείριση της σειράς προτεραιότητας καθώς και στην αμφίδρομη παροχή εντολών – οδηγιών για ευνόητους λόγους ασφαλείας. Οι χρήστες καταχωρούν τα αιτήματα υποστήριξής τους αφού πρώτα συνδεθούν στον Πίνακα Διαχείρισης του Τμήματος πελατών.

Σχετικά Cookies

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων όπως: Για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (analytics), μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλης μορφής internet marketing και προβολής του ιστότοπου στο διαδύκτιο (facebook, twitter, instagram, flickr, pinderest, google +, skype, linkedin, κλπ), εταιρική προβολή σε μορφή αναπαραγωγής βίντεο (youtube, vimeo, κλπ), υπηρεσία προσέγκησης της επιχείρησης του ιστότοπου μέσω χάρτη (google maps, foursquare, κλπ), ενημερωση στοιχείων, εταιρεικών, οικονομικών, στατιστικών ή άλλης μορφής (pdf, excel, word, txt, κλπ),σύστημα κρατήσεων τρίτων με μορφή αναζήτησης, διαθεσιμότητας, κράτησης. Σχετική νομοθεσία: http://www.europarl.europa.eu/portal/el/cookie-policy

Απενεργοποίηση Cookies

Κανένα από τα cookies στον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του browser σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απενεργοποίηση των cookies επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του browser σας.

Επικοινωνία

Sales

Τηλ: +30 2821063941

Email: sales[at]hostsun[dot]com

Log in or Sign up