Στα πλαίσια της συνεχούς επιδίωξης ασφάλειας πληροφοοριακών συστημάτων, ακολουθεί μήνυμα που λάβαμε από το Μητρώο ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ] (ΙΤΕ) προς ενημέρωση των πελατών μας με .gr domain name.

Το Μητρώο ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ] υπέστη επίθεση κατά των πληροφοριακών του συστημάτων. Η επίθεση αυτή είναι τμήμα μιας γενικότερης προσπάθειας, σε διεθνές επίπεδο, να επηρεασθεί αρνητικά η λειτουργία των Μητρώων ονομάτων του διαδικτύου. Από τη διερεύνηση του περιστατικού δεν προέκυψαν στοιχεία για διαρροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του Μητρώου ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr] και [.ελ] να διασφαλίσει την ακεραιότητα των δεδομένων του, καθώς και να προστατεύσει τους δικαιούχους των διαδικτυακών ονομάτων, προχώρησε σε άμεση αλλαγή των κωδικών εξουσιοδότησης των ονομάτων χώρου [.gr] και [.ελ].

Επιπρόσθετα, ως προληπτικό μέτρο προστασίας, αλλά και συνολικότερα για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, σας ενημερώνουμε ότι σύντομα θα τροποποιηθεί η διαδικασία αλλαγής των κωδικών εξουσιοδότησης των ονομάτων χώρου [.gr] και [.ελ].

Προς το παρόν η διαδικασία αλλαγής των κωδικών εξουσιοδότησης παραμένει ως έχει. Το Μητρώο θα ενημερώσει τους δικαιούχους για την αλλαγή των κωδικών εξουσιοδότησης των ονομάτων που τους αφορούν.

Με εκτίμηση,

-----------------------------------------------------------------------
Μητρώο Ονομάτων Internet με κατάληξη .gr και .ελ
Ινστιτούτο Πληροφορικής
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Τηλ.: +30 281 0391400
Φαξ: +30 281 0391451
Email: gr-tech@ics.forth.gr
Url: https://www.gr
-----------------------------------------------------------------------

Friday, April 19, 2019« Πίσω